tuz

Kart oýnuna degişli Bir sanly oýun karty.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem tuz - tuzum, tuzuň.