tuty tu·ty

 1. Iki aralyga tutmak üçin birnäçe in matadan tikilen enjam.

  • Gelni tutynyň aňyrsyna saldylar.

 2. Bir zadyň öňüne tutulýan perde.

  • Orazly penjiräniň ýukajyk akja tutusyny iki ýana serpip seretdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Aýnalaryň tutlary arzan baha matalardandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem tuty - tutuda, tutular, tutusy.


Duş gelýän formalary
 • tuta
 • tutam
 • tutamy
 • tutuda
 • tutudyr
 • tutudyň
 • tutuja
 • tutular
 • tutulara
 • tutulardy
 • tutulary
 • tutularyn
 • tutularyna
 • tutularyny
 • tutularynyň
 • tutularyň
 • tutuly
 • tutulygyna
 • tutulysy
 • tutumy
 • tutumydyr
 • tutusy
 • tutusyna
 • tutusyny
 • tutusynyň
 • tutusyz
 • tutyny
 • tutynyň
 • tutyň