tutum

 1. Sygymlylyk, sygym, göwrüm.

 2. Bir zada görülýän taýýarlyk, bir zat üçin edilýän alada.

  • Biziň täze oba ýerimizde alyp barýan gurluşyk işlerimiz şäher gurluşygyna meňzeýär, tutumymyz örän uly. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Oglum, Hoşgeldi, göwnüme bolmasa, seni bir işiň tutumunda ýaly görýän, iýmeli zatlary örän köp alypsyň, tüwi-ýag hem köp alypsyň, munyň nämäň tutumy?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tutuma
 • tutumam
 • tutumda
 • tutumdan
 • tutumdyr
 • tutumlar
 • tutumlara
 • tutumlardan
 • tutumlardyr
 • tutumlary
 • tutumlarymyza
 • tutumlaryna
 • tutumlaryndan
 • tutumlaryny
 • tutumlarynyň
 • tutumlaryň
 • tutumly
 • tutumlydy
 • tutumlylygynyň
 • tutumy
 • tutumydyr
 • tutumymyz
 • tutumymyza
 • tutumyna
 • tutumynda
 • tutumyndaky
 • tutumyndan
 • tutumyny
 • tutumynyň
 • tutumyň