tutuklyk tu‧tuk‧lyk

  1. Gaýgylylyk, ýüzi salyklyk, tukatlyk, gamgynlyk.

  2. Açyk dällik, garalmaklyk, bulutlylyk (Howa hakynda).

  3. Aýdyň dällik, garjaşyklyk, öçügsilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tutuklyk - tutuklygy.


Duş gelýän formalary
  • tutuklygy
  • tutuklygyny