tutuşmak tu·tuş·mak işlik

 1. Bir zady tutmaga kömekleşmek, saklaşmak.

  • Meret kakama balyk tutuşýar.

 2. Bir zady idetmäge kömekleşmek.

  • Men ejeme ýüpek gurçuk tutuşýaryn.

 3. Biri-biriňi tutmak, ýapyşmak, gujaklaşmak.

  • Çagalar iki-ikiden el tutuşyp, tans etmäge başladylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Ol toýlarda kakasynyň göreş tutuşyna, üstün çykyşyna guwanç bilen syn ederdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

el tutuşyp işlemek

seret el

 • Eje, biz biri-birimiz bilen el tutuşyp işleýäris. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tutuşaly
 • tutuşan
 • tutuşanyny
 • tutuşar-da
 • tutuşdy
 • tutuşdyk
 • tutuşdylar
 • tutuşjak
 • tutuşlary
 • tutuşlaryny
 • tutuşlygy
 • tutuşlygynda
 • tutuşlygyny
 • tutuşlygyň
 • tutuşlyk
 • tutuşma
 • tutuşmady
 • tutuşmaga
 • tutuşmagyna
 • tutuşmak
 • tutuşmaly
 • tutuşman
 • tutuşsa
 • tutuşsam
 • tutuşsana
 • tutuşsaň
 • tutuşyp
 • tutuşypdyrlar
 • tutuşyň
 • tutuşýandygyny
 • tutuşýar
 • tutuşýaryn