tutuş

 1. Uçdan tutma, bir giden, bütin.

  • Olar tutuş şlýapaly adamlardy.

 2. Bütin, ähli, hemme.

  • Tutuş organizmde nämeler bolup geçýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Bitin, abat.


Duş gelýän formalary
 • tutuşdy
 • tutuşdyk
 • tutuşdylar
 • tutuşlary
 • tutuşlaryny
 • tutuşlaýyn
 • tutuşly
 • tutuşlygy
 • tutuşlygymyza
 • tutuşlygyna
 • tutuşlygynda
 • tutuşlygyny
 • tutuşlygyň
 • tutuşlyk
 • tutuşlykda
 • tutuşy
 • tutuşyma
 • tutuşyna
 • tutuşyndan
 • tutuşyny
 • tutuşyň
 • tutuşyňy