tutluşyk tut‧lu‧şyk

Biri-biriň bilen garpyşyp göreşmeklik, tutluşmaklyk ýagdaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tutluşyk - tutluşygy.


Duş gelýän formalary
 • tutluşyga
 • tutluşygy
 • tutluşygynda
 • tutluşygyň
 • tutluşykda
 • tutluşykdan
 • tutluşyklar
 • tutluşyklara
 • tutluşyklarda
 • tutluşyklardan
 • tutluşyklaryň
 • tutluşykly