tutluşmak tut‧luş‧mak işlik

 1. Göreşmek üçin biri-biriňi oňaýly tutmak, biri-biriň bilen garpyşmak.

  • Hatda itler bilen möjegiň tutluşan ýerleri hem bildirip durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Pälwanlar biri-biri bilen tutluşýarlar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Göçme manyda Jedelli dawalaşmak, salyşmak.


Duş gelýän formalary
 • tutluşan
 • tutluşandan
 • tutluşany
 • tutluşardan
 • tutluşdylar
 • tutluşmaga
 • tutluşmagyma
 • tutluşmak
 • tutluşmaklyk
 • tutluşmasynyň
 • tutluşyp
 • tutluşypdyrlar
 • tutluşýan
 • tutluşýarlar