tutanýerlilik at

Tutanýerli bolmaklyk, özdiýenlilik, erjellik.

  • Ol elmydam çagalaryny söz, gep we özüniň tutanýerliligi bilen terbiýeleýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Işde yhlaslylyk we tutanýerlilik özüniň ilkinji netijesini görkezip başlady. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tutanýerlilik - tutanýerliligi.


Duş gelýän formalary
  • tutanýerlilige
  • tutanýerliligi
  • tutanýerliligine
  • tutanýerliligini
  • tutanýerliligiň
  • tutanýerlilikde