tutalga

 1. Bir zadyň tutar, ýapyşar ýaly ýeri.

 2. Göçme manyda Sebäp, bahana, esas.

  • Ol öz pikirini aýratyn ýazsa, onda serheňiň elinde bir tutalga boljakdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Artygyň garşysyna tutalga bolar diýip oýlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • tutalgalar
 • tutalgalary
 • tutalgaly
 • tutalgam
 • tutalgasyndan