tutaklaşmak işlik

Biri-biriň bilen tutluşmak, biri-biriňe ýapyşmak, biri biriň bilen tutluşyp görüşmek.

  • Geň galan Garly hasyrdap ýerinden turdy we it bilen tutaklaşyp, urşup duran Myrady gördi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Meniň gözüm Kyýasda tutaklaşaýsa, ýanbaşdan agdaryp, içine deperin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • tutaklaşaýsa
  • tutaklaşyp