tutaşmak tu‧taş‧mak işlik

 1. Ot almak, ýanmak.

  • Abdy edil tutaşyp barýan oduň içine ýykylaýsa nätjek! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Peýda bolmak, başlamak.

  • Bularyň dawalarynyň nämeden başlap, nähili tutaşandygynyň anygyna ýetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tutaşan
 • tutaşanda
 • tutaşandan
 • tutaşandygyny
 • tutaşandygynyň
 • tutaşansoň
 • tutaşar
 • tutaşdy
 • tutaşdym
 • tutaşjakdygyna
 • tutaşma
 • tutaşmagy
 • tutaşmagyna
 • tutaşmak
 • tutaşmaklyk
 • tutaşmasynyň
 • tutaşmaz
 • tutaşsa
 • tutaşsa-da
 • tutaşsyn
 • tutaşyp
 • tutaşypdy
 • tutaşypdyr
 • tutaşýan
 • tutaşýandyryn
 • tutaşýança
 • tutaşýar
 • tutaşýardy
 • tutaşýarlar