tussaglyk

Tussagda bolmaklyk, tussaga salynmaklyk, azatlykdan mahrumlyk.

 • Köp sanly tussaglyklar-da, sürgünler we yzarlamaklar-da, tükeniksiz kynçylyklar-da onuň erkini syndyryp bilmedi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tussaglyk - tussaglygy.


Duş gelýän formalary
 • tussaglyga
 • tussaglygy
 • tussaglygydyr
 • tussaglygym
 • tussaglygymda
 • tussaglygymdan
 • tussaglygymdy
 • tussaglygymyň
 • tussaglygyna
 • tussaglygynda
 • tussaglygyndaky
 • tussaglygyndan
 • tussaglygyny
 • tussaglygynyň
 • tussaglygyň
 • tussaglykda
 • tussaglykdaky
 • tussaglykdan
 • tussaglyklar-da
 • tussaglyklaryna
 • tussaglyklaryny