tukat

[tuka:t]

 1. Gaýgyly, gamly, keýpsiz, gamgyn.

  • Bu gün okuwdan soň öýe gelende, ol örän tukatdy. («Pioner» žurnaly)

  • Men hiç wagt tukat bolmaryn, munuň gepe çelepliginden, dilewarlygyndan hem öwrenerin. (Myraly)

  • Men geçmişimden gürlesem, tukat bolarsyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Agyr, kyn.

  • Garaňky, tukat durmuş bir eýýäm uzak geçmişe gitdi. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tukat - tukady.


Duş gelýän formalary
 • tukatdan
 • tukatdy
 • tukatdylar
 • tukatdyr
 • tukatlyga
 • tukatlygam
 • tukatlygy
 • tukatlygymyň
 • tukatlygyna
 • tukatlygyndan
 • tukatlygyny
 • tukatlygynyň
 • tukatlygynyňam
 • tukatlygyň
 • tukatlyk
 • tukatlykda
 • tukatlykdan
 • tukatlylyk
 • tukatmyş