tuş

Çyzgy çyzmak, surat çekmek ýa-da hat ýazmak üçin ulanylýan gara ýa-da reňkli boýag.

  • Haltajykdan kagyz, tuş we çotgajyk çykardy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem tuş - tuşum, tuşuň.


Duş gelýän formalary
  • tuşlar