towsaklamak tow‧sak‧la‧mak işlik

Duran ýeriňde yzly-yzyna towusmak, bökjeklemek, bökmek.

  • On ýaşlarynda bir gyz towsaklap gelip, eýwanyň daş ýüzüne serhet çekýän agaja ýapyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • towsaklady
  • towsaklamak
  • towsaklap
  • towsaklary
  • towsaklaýan
  • towsaklaýardy