towlamak tow‧la‧mak işlik

Tow bermek, işmek, burmak.

 • Nabat bolsa iliň halylyk ýüňüni egrerdi ýa-da ýüpegini towlardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

boýun towlamak

seret boýun

 • Men bu ýagdaýdan boýun towladym. («Tokmak» žurnaly)

gamçy towlamak

seret gamçy

 • Oň üstüne gamçy towlap hojaýyn, iýdiň, içdiň! -- diýip, hakyn bermändi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • towlady
 • towladylar
 • towladym
 • towlajak
 • towlam
 • towlama
 • towlamady
 • towlamaga
 • towlamagy
 • towlamagyň
 • towlamak
 • towlamaklyk
 • towlamaly
 • towlamana
 • towlamaz
 • towlamazdy
 • towlamazlygy
 • towlan
 • towlandy
 • towlany
 • towlanynda
 • towlap
 • towlapdy
 • towlapdyr
 • towlar
 • towlardy
 • towlarlar
 • towlary
 • towlaryn
 • towlasa
 • towlasa-da
 • towlasalar
 • towlaýan
 • towlaýanyna
 • towlaýar
 • towlaýardy
 • towlaýardylar
 • towlaýarlar
 • towlaýaryn
 • towlaýmak