torsuk tor‧suk

Zoologiýa seret sakartorsuk

  • Bürgütleriň başga bir höwürtgesinden dört sany torsugyň, iki sany tilkiniň süňkleri tapyldy. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem torsuk - torsugy.

torsuk ýaly

Etli-ganly, semiz (esasan ýaş çaga hakda).


Duş gelýän formalary
  • torsuga
  • torsugy
  • torsugyň