toplum top‧lum

Topar, üýşmek.

 • Olar tä pellehananyň alkymyna çenli toplymyny bozman geldiler. Käbir ýerlerde mähnet nebit ammarlary toplum tutup otyrdylar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • topluma
 • toplumda
 • toplumdaky
 • toplumdan
 • toplumdy
 • toplumdyr
 • toplumdyrlar
 • toplumlar
 • toplumlara
 • toplumlarda
 • toplumlardaky
 • toplumlardan
 • toplumlary
 • toplumlarydyr
 • toplumlarymy
 • toplumlarymyz
 • toplumlarymyzyň
 • toplumlaryna
 • toplumlarynda
 • toplumlaryndaky
 • toplumlaryndan
 • toplumlaryny
 • toplumlarynyň
 • toplumlaryň
 • toplumlaýyn
 • toplumly
 • toplumlygy
 • toplumlyk
 • toplumlylygyny
 • toplumsyz
 • toplumsyzlara
 • toplumy
 • toplumy-da
 • toplumydy
 • toplumydyr
 • toplumymyň
 • toplumyn
 • toplumyna
 • toplumynda
 • toplumyndady
 • toplumyndaky
 • toplumyndan
 • toplumyny
 • toplumyny-da
 • toplumynyň
 • toplumyň
 • toplumyňyzy