toplanmak top‧lan‧mak işlik

Bir ýere ýygnanmak, üýşmek, toparlanmak, jemlenmek.

 • Möjekleriň çozan ugry anyklanyp, hemme güýç şol ugra toplanmalydy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • toplanan
 • toplananda
 • toplanandan
 • toplanandygy
 • toplanandygyna
 • toplanandygyny
 • toplanandyklary
 • toplanandyr
 • toplananlary
 • toplanar
 • toplanaýjak
 • toplandy
 • toplandygyny
 • toplandylar
 • toplandyr
 • toplanjagy
 • toplanjak
 • toplanjakdygy
 • toplanma
 • toplanmady
 • toplanmaga
 • toplanmagy
 • toplanmagydyr
 • toplanmagyna
 • toplanmagynda
 • toplanmagyndan
 • toplanmagyny
 • toplanmagynyň
 • toplanmagyň
 • toplanmak
 • toplanmaklary
 • toplanmaklyk
 • toplanmalara
 • toplanmalary
 • toplanmalaryny
 • toplanmalarynyň
 • toplanmaly
 • toplanmalydy
 • toplanmalydygyny
 • toplanmalydyr
 • toplanmalydyrlar
 • toplanman
 • toplanmandy
 • toplanmasy
 • toplanmasyna
 • toplanmasyndan
 • toplanmasyny
 • toplanmasynyň
 • toplanmaz
 • toplanmaýan
 • toplanmaýar
 • toplansa
 • toplanybam
 • toplanyp
 • toplanypdy
 • toplanypdyr
 • toplanypdyrlar
 • toplanyň
 • toplanýan
 • toplanýandygy
 • toplanýandygyny
 • toplanýandyr
 • toplanýandyrlar
 • toplanýanlygy
 • toplanýar
 • toplanýardylar
 • toplanýarlar