toplamak top‧la‧mak işlik

Bir ýere ýygnamak, ýygnap jemlemek, üýşürmek.

 • Pionerler ekskursiýada bolan wagtlarynda, gerbariý topladylar. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Sygyrlarymy derrew toplap, ýüzümi oba tarap göneltdim. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • toplady
 • toplady-da
 • topladyk
 • topladylar
 • topladym
 • topladym-da
 • topladyňyz
 • toplajak
 • toplam
 • toplama
 • toplamadyk
 • toplamaga
 • toplamagy
 • toplamagydyr
 • toplamagyn
 • toplamagyna
 • toplamagyny
 • toplamagynyň
 • toplamagyň
 • toplamak
 • toplamakda
 • toplamakdan
 • toplamakdy
 • toplamakdyr
 • toplamaklary
 • toplamaklyga
 • toplamaklygy
 • toplamaklygyň
 • toplamaklyk
 • toplamaklykda
 • toplamakçy
 • toplamalar
 • toplamalary
 • toplamalaryny
 • toplamalaryň
 • toplamaly
 • toplamalydygy
 • toplamalydyk
 • toplamalydyr
 • toplaman
 • toplamany
 • toplamanyň
 • toplamasa
 • toplamasyny
 • toplamasynyň
 • toplamaz
 • toplamazlyk
 • toplamaýar
 • toplan
 • toplanda
 • toplandan
 • toplandy
 • toplandygyny
 • toplandyr
 • toplanlar
 • toplanlygy
 • toplany
 • toplanymyz
 • toplanyndan
 • toplanyny
 • toplanyň
 • toplanyňda
 • toplanyňdan
 • toplap
 • toplapdy
 • toplapdylar
 • toplapdyr
 • toplapdyr-da
 • toplapdyrlar
 • toplar
 • toplara
 • toplardan
 • toplary
 • toplaryna
 • toplaryndan
 • toplaryny
 • toplasa
 • toplasak
 • toplasalar
 • toplasaň
 • toplaýan
 • toplaýana
 • toplaýandygy
 • toplaýandygyna
 • toplaýandygyny
 • toplaýandyklaryny
 • toplaýanlara
 • toplaýanlaryna
 • toplaýança
 • toplaýar
 • toplaýardy
 • toplaýardylar
 • toplaýarlar
 • toplaýaryn
 • toplaýyn