topbarmak top‧bar‧mak işlik

Güberip durmak, pökgermek, gübermek, tommarmak.

  • Onuň bugdaýreňk ýüzünde topbaryp duran ýaňaklary, ullakan burnunyň öňünde küleräk murtlary bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • topbaryp