topbak top‧bak

Adamlaryň, haýwanlaryň ýa-da predmetleriň bir ýere üýşen üýşmegi, topar.

 • Adamlar hem atlaryň gelýän ugruna baka topbagy bilen öňe süýşmäge başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem topbak - topbagy.


Duş gelýän formalary
 • topbaga
 • topbagy
 • topbagymyz
 • topbagyna
 • topbagyň
 • topbakda
 • topbakdan
 • topbakdy
 • topbakdylar
 • topbaklar
 • topbaklarynda
 • topbaklaryny
 • topbaklarynyň
 • topbaklaýyn
 • topbakly
 • topbaklygy
 • topbaklygyna