toparlanmak to‧par‧lan‧mak işlik

Toparlara birikmek, üýşmek, toplanmak.

 • Oba adamlary ony garşy almak üçin toparlanyp öňünden çykanmyşlar.


Duş gelýän formalary
 • toparlanan
 • toparlanandyr
 • toparlanma
 • toparlanmadyk
 • toparlanmagyny
 • toparlanmak
 • toparlanmaklygyň
 • toparlanmalar
 • toparlanmalara
 • toparlanmalary
 • toparlanmalaryn
 • toparlanmalaryny
 • toparlanmanyň
 • toparlanmasy
 • toparlanmasydyr
 • toparlanmasyny
 • toparlanmasynyň
 • toparlansa
 • toparlanyp
 • toparlanýan
 • toparlanýar
 • toparlanýardy