toparçylyk to‧par‧çy‧lyk

Topara gatnaşyjylyk, topar düzüjilik, topar gurujylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem toparçylyk - toparçylygy.