topar to‧par at

 1. Adamlaryň, haýwanlaryň ýa-da başga predmetleriň bir ýere jemlenen üýşmegi.

  • Kemsiz ýaraglanan bir näçe ýigitler kiçijik topar bolup, sümme tokaýyň etegine ýetip barýardylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Topar tutup işçiler, fabrik tarap ugraşýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Kiçijik konstruktorlaryň dört topara bölünen komandasy hatara düzülýärler. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Bir maksat üçin ýa-da bir kär, iş boýunça toplanan adamlar birleşigi.


Duş gelýän formalary
 • topar-da
 • topara
 • toparam
 • toparda
 • topardaky
 • topardakylar
 • topardakylara
 • topardakylaryň
 • topardan
 • topardy
 • topardyr
 • toparlar
 • toparlara
 • toparlaram
 • toparlarda
 • toparlardaky
 • toparlardan
 • toparlardyr
 • toparlary
 • toparlary-da
 • toparlarydyr
 • toparlarymyz
 • toparlaryna
 • toparlarynda
 • toparlaryndaky
 • toparlaryndan
 • toparlaryny
 • toparlarynyň
 • toparlaryň
 • toparlaryňyzyň
 • toparlaýyn
 • toparly
 • toparsyz
 • topary
 • topary-da
 • toparydyr
 • toparymdan
 • toparymyz
 • toparymyza
 • toparymyzyň
 • toparyn
 • toparyna
 • toparynam
 • toparynda
 • toparyndaky
 • toparyndakylar
 • toparyndan
 • toparyny
 • toparyny-da
 • toparynyň
 • toparynyňam
 • toparyň
 • toparyňky
 • toparyňkydy
 • toparyňy
 • toparyňyza
 • toparyňyzda
 • toparyňyzdaky
 • toparça