topçy top‧çy

Top atyjy, top atýan spesialist, artilleriýa gullukçysy.

  • Kelje topçy bölümde ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem topçy - topçuda, topçular, topçusy.


Duş gelýän formalary
  • topçular
  • topçularyň
  • topçynyň