tokarlyk to‧kar‧lyk

Metallary, agajy mehaniki taýdan işlemeklik, tokaryň ýagdaýy, käri.

  • Özbaşdak tokarlyk wezipesine eýe bolmagy ony ýene-de döredijilikli zähmete ruhlandyrdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tokarlyk - tokarlygy.