tokaýlyk to‧kaý‧lyk

Tokaý uçastogy, tokaý meýdany.

 • Bir wagtlar şu ýerleriň gür tokaýlykdygy meniň şu günki ýaly ýadymda. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Ol tokaýlygyň içinde oturyp, azajyk dynjyny aldy-da, öz saklap duran ýerlerine tarap gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tokaýlyk - tokaýlygy.


Duş gelýän formalary
 • tokaýlyga
 • tokaýlygy
 • tokaýlygyna
 • tokaýlygynda
 • tokaýlygyndan
 • tokaýlygyny
 • tokaýlygynyň
 • tokaýlygyň
 • tokaýlykda
 • tokaýlykdan
 • tokaýlykdy
 • tokaýlykdygy
 • tokaýlyklar
 • tokaýlyklara
 • tokaýlyklarda
 • tokaýlyklardan
 • tokaýlyklary
 • tokaýlyklarynda
 • tokaýlyklaryny
 • tokaýlyklaryň
 • tokaýlykly