tok tok 1

Towuk kowlanda aýdylýan söz.

tok tok 2 at

Fizika Geçirijide bolýan elektrik zarýadlarynyň hereketi.

 • Stanoga tok goýberip, ony herekete getirýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tok - togum, toguň.

tok urmak

Organizmiňe ýokary güýçli tokly sim degip seňseletmek, öldürmek.


Duş gelýän formalary
 • toga
 • togudyr
 • togumyzyň
 • togun
 • toguna
 • togunda
 • togundan
 • toguny
 • togunyň
 • toguň
 • togy
 • tokda
 • tokdaky
 • tokdan
 • toklam
 • toklar
 • toklara
 • toklarda
 • toklardaky
 • toklardan
 • toklardygyny
 • toklary
 • toklaryna
 • toklarynda
 • toklaryndan
 • toklaryny
 • toklarynyň
 • toklaryň
 • toklular
 • toklulary
 • toklularym
 • toklularyma
 • toklularynyň
 • toklularyň
 • toklulyk
 • toklumy
 • tokly
 • toklysy
 • toklyň
 • toksuz