tohumlyk to‧hum‧lyk

Tohum üçin niýetlenen däne, çigit we ş. m.

 • Soňky ýyllarda tohumlyk gowaça çigitleri merkezleşdirilen usulda pagta arassalanýan zawodlaryň özünde dermanlenip başlandy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tohumlyk - tohumlygy.


Duş gelýän formalary
 • tohumlyga
 • tohumlygy
 • tohumlygynda
 • tohumlygyň
 • tohumlykda
 • tohumlyklar
 • tohumlyklary
 • tohumlyklarynda
 • tohumlyklaryň
 • tohumlyksyz