togdary tog‧da‧ry

Zoologiýa Gazlar otrýadyndan bolan uly aw guşy.

  • Men ol baýaky togdaryny tutdum. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • togdaryny