togalanmak to‧ga‧lan‧mak işlik

 1. Togalak bolmak, şar görnüşine girmek.

 2. Oklaw, turba görnüşine getirilmek.

 3. Tigirlenip, aýlanyp gitmek, tigirlenilip goýberilmek, agdarylyp gitmek.

  • Çorluja aýaklary bilen takyrda ylgaýany, gum ýapysynda togalanýany soň-soňlar hem onuň gözüniň öňünden gitmeýärdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • togalanan
 • togalananlardan
 • togalanansoň
 • togalanarly
 • togalandy
 • togalandylar
 • togalandym
 • togalanjak
 • togalanmadyň
 • togalanmaga
 • togalanmak
 • togalanybam
 • togalanyp
 • togalanypdyr
 • togalanypdyr-da
 • togalanýan
 • togalanýany
 • togalanýar
 • togalanýardy