tizlik tiz‧lik

[ti:zlik]

Bir işiň, hereketiň çaltlyk derejesi, çaltlyk, depginlilik.

 • Teplowoz ýola düşdi, ol kem-kemden özüniň tizligini artdyrdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tizlik - tizligi.


Duş gelýän formalary
 • tizlige
 • tizligi
 • tizligi-de
 • tizligidir
 • tizliginde
 • tizligindedir
 • tizliginden
 • tizligine
 • tizligini
 • tizliginiň
 • tizligiň
 • tizlikde
 • tizlikden
 • tizlikdir
 • tizlikdäki
 • tizlikler
 • tizliklerde
 • tizlikleri
 • tizliklerinde
 • tizliklerine
 • tizliklerini
 • tizlikleriniň
 • tizlikleriň
 • tizlikleýin
 • tizlikli
 • tizliklilere
 • tizliklisi