tizleşmek tiz‧leş‧mek işlik

[ti:zleşmek]

Çaltlaşmak, basym bolmak, depgini güýçlenmek.

  • Metal şaýlar täze usul boýunça galyplananda, her galypda iş prosesi ozalkysyndan 25 munut tizleşýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tizleşdi
  • tizleşdir
  • tizleşen
  • tizleşipdir
  • tizleşmegi
  • tizleşmegine
  • tizleşmek
  • tizleşmesi
  • tizleşýär