tizleşdirmek tiz‧leş‧dir‧mek işlik

[ti:zleşdirmek]

Bir işiň we ş. m. hereketini çaltlandyrmak, depginini güýçlendirmek.

 • Onuň tutanýerli zähmeti gözleg işlerini tizleşdirýär.


Duş gelýän formalary
 • tizleşdirdi
 • tizleşdiren
 • tizleşdirer
 • tizleşdirersiňiz
 • tizleşdireýin
 • tizleşdirip
 • tizleşdiripdir
 • tizleşdirmegi
 • tizleşdirmegiň
 • tizleşdirmek
 • tizleşdirmekde
 • tizleşdirmeklikden
 • tizleşdirmäge
 • tizleşdirýän
 • tizleşdirýändigi
 • tizleşdirýär
 • tizleşdirýärler