tiz tiz hal

[ti:z]

Çalt, basym, derrew, dessine.

 • Gowaça düýpleri ýumşak bolsa, olara yzgar hem tiz barýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Ol buýruga tiz gopup, işe ýürekli ýapyşmagy adat edinip ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tizde
 • tizden
 • tizdenem
 • tize
 • tizem
 • tizlige
 • tizligi
 • tizligidir
 • tizliginde
 • tizligindedir
 • tizliginden
 • tizligine
 • tizligini
 • tizliginiň
 • tizligiň
 • tizlik
 • tizlikde
 • tizlikden
 • tizlikdir
 • tizräk