titretmek tit‧ret‧mek işlik

 1. Nähoşluk ýa-da näsaglyk zerarly bedeniňi sandyratmak, endiretmek galpyldatmak.

  • Ýarasynyň agyrysy onuň deşli göwresini titredýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Zarba ýa-da ýeliň güýji we ş. m. zerarly yraň atdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem titretmek - titredýär, titreder, titredipdir.


Duş gelýän formalary
 • titreden
 • titreder
 • titrederdi
 • titredip
 • titredýän
 • titredýär
 • titredýärdi
 • titretdi
 • titretme
 • titretmegi
 • titretmek