titremek tit‧re‧mek işlik

 1. Nähoşluk ýa-da gorky zerarly bedeniň sandyramak, endiremek, galpyldamak.

  • Onuň iki butlary saňňyldaşyp titreýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Zarba ýa-da ýeliň güýji we ş. m. zerarly yrgyldamak, yraň atmak.

 3. Uly güýç zerarly ýeriň gatlagy yranmak.

  • Ýer titremek.


Duş gelýän formalary
 • titredi
 • titrejek
 • titreme
 • titremegi
 • titremeginden
 • titremegine
 • titremeginiň
 • titremek
 • titremekden
 • titremeklik
 • titremeler
 • titremelere
 • titremeleri
 • titremelerine
 • titremeleriniň
 • titremeleriň
 • titremeli
 • titremesi
 • titremesinde
 • titremesinden
 • titremesine
 • titremesini
 • titremesiniň
 • titremez
 • titremezden
 • titremäge
 • titremäni
 • titremäniň
 • titremäň
 • titreýän
 • titreýändir
 • titreýänini
 • titreýär
 • titreýärdi
 • titreýärler
 • titreýärsiň
 • titrän
 • titrände
 • titränden
 • titränok
 • titräp
 • titräpdir
 • titräpler
 • titrär
 • titrärdi