timisgenmek ti‧mis‧gen‧mek işlik

Ymtylyp ýörmek, bir zada hantama bolmak.

  • Kakam bir döwüm çörek üçin ymgyr çölde timisgenen bolsa, men müňlerçe metr ýerasty altyn baýlygy hamyrdan sogrulan gyl ýaly dartyp alýan. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • timisgenen
  • timisgenip
  • timisgenmekleri