timarlanmak ti‧mar‧lan‧mak işlik

[ti:ma:rlanmak]

Timar berilmek, ýylmaşdyrylyp bejerilmek, endiganlanmak, owadanlanmak.

 • Meýdan düzlendi, timarlandy, töweregine agaç oturdyldy. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • timarlanan
 • timarlandy
 • timarlanmadyk
 • timarlanmagy
 • timarlanmagyna
 • timarlanmak
 • timarlanmasy
 • timarlanmasyna
 • timarlanmasyndan
 • timarlanmasyny
 • timarlanyp
 • timarlanypdyr
 • timarlanýar
 • timarlanýarlar