tilsim til‧sim

Bir zadyň çylşyrymly gurluş täri, ýoly.

 • Harby tehnikanyň bütin tilsimin, oňat bilmek üçin men kasam içýän. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Gyz höwes bilen okady, sazçylyk sungatynyň köp tilsimlerini öwrendi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tilsimde
 • tilsimdir
 • tilsime
 • tilsimi
 • tilsimidi
 • tilsimimikä
 • tilsimin
 • tilsiminde
 • tilsiminden
 • tilsimine
 • tilsimini
 • tilsiminiň
 • tilsimiň
 • tilsimler
 • tilsimlerden
 • tilsimleri
 • tilsimlerinde
 • tilsimlerinden
 • tilsimlerine
 • tilsimlerini
 • tilsimleriniň
 • tilsimleriň
 • tilsimli