tilki til‧ki

 1. Itler maşgalasyndan bolan, uzyn guýruk, süýtemdiriji, ýyrtyjy haýwan.

  • Torsuk gapyny açyp görse, tilki dur. («Pioner» žurnaly)

  • Tilkiniň müň-de bir sapalagy, iň gowusy-görünmezlik. (nakyl)

 2. Göçme manyda Örän hilegär, sapalakçy, ýalançy adam.

  • Ol tüýs tilkidir.

gurtmusyň tilki?!

seret gurt 2

tilki guýruk bolmak

Daň ýagtylyp başlamak, daň saz berip ugramak.

 • Daň tilki guýruk bolanda turan Näzik, ýene hemişeki adaty boýunça sygryny sagdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • tilkem
 • tilki-de
 • tilkide
 • tilkiden
 • tilkidenem
 • tilkidi
 • tilkidigini
 • tilkidir
 • tilkiler
 • tilkilerden
 • tilkilere
 • tilkileri
 • tilkilerini
 • tilkileriň
 • tilkili
 • tilkiligi
 • tilkiligiňi
 • tilkilik
 • tilkim
 • tilkimi
 • tilkimidir
 • tilkinem
 • tilkini
 • tilkiniň
 • tilkiniňki
 • tilkisi
 • tilkisidir
 • tilkisine
 • tilkisini
 • tilkisiniň
 • tilkisiň
 • tilkiň
 • tilkiňem
 • tilkä