tikmek tik‧mek işlik

Biçilen mata böleklerini we ş. m. zatlary biri-biri bilen sapak arkaly birleşdirip belli bir forma getirmek.

 • Seniň geleriňe täze köýnek tikdim. («Güneşli Türkmenistan»)


Duş gelýän formalary
 • tikdi
 • tikdim
 • tikdiňmi
 • tikeli
 • tiken
 • tikende
 • tikenden
 • tikene
 • tikeni
 • tikenimi
 • tikenimizde
 • tikeninden
 • tikenine
 • tikenini
 • tikeniň
 • tikeniňde
 • tikenler
 • tikenlere
 • tikenleri
 • tikenlerini
 • tikenleriň
 • tikenmi
 • tiker
 • tikerdiler
 • tikerin
 • tikesi
 • tikip
 • tikipdir
 • tikipdirler
 • tikiň
 • tikjek
 • tikjekdiklerini
 • tikmegi
 • tikmegiň
 • tikmek
 • tikmekde
 • tikmekden
 • tikmekligi
 • tikmeklik
 • tikmeli
 • tikmelidigini
 • tikmezden
 • tikmäge
 • tikmän
 • tikmäni
 • tikse
 • tiksek
 • tikseňem
 • tikseňiz
 • tiksin
 • tikäýen
 • tikäýmek
 • tikýän
 • tikýäniň
 • tikýänleriň
 • tikýär
 • tikýärdi
 • tikýärdiler
 • tikýäris
 • tikýärler