tikinçilik ti‧kin‧çi‧lik

Tikin tikmeklik käri, tikinçiniň ýagdaýy.

  • Täze Pionerler öýünde tikinçilik, tans, hor, gämi-modelçilik, awiamodelçilik kružoklary işleýär. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tikinçilik - tikinçiligi.


Duş gelýän formalary
  • tikinçiligi
  • tikinçilikde