tikin ti‧kin at

Sapakly iňňe, maşyn bilen tikilmek netijesinde galan yz.

 • Sergide tikinçiler özleriniň her hili çylşyrymly tikinleri tikip bilýändiklerini görkezerler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • tikinde
 • tikinden
 • tikindi
 • tikine
 • tikini
 • tikinimden
 • tikininden
 • tikinini
 • tikininiň
 • tikiniň
 • tikinler
 • tikinlerde
 • tikinlerdir
 • tikinlerdäki
 • tikinlere
 • tikinleri
 • tikinlerinde
 • tikinlerine
 • tikinlerini
 • tikinleriniň
 • tikinleriň
 • tikinli
 • tikinsiz