tikilmek ti‧kil‧mek işlik

Tikin bilen berkidilip taýýarlanmak, sapakly iňňe bilen berkidilip, belli bir forma getirilmek.

 • Ýüzüne tikilen ýazgysy-da oň, «Gahryman bol» diýen ikije sözdi. (R. Seýidow, Eserler)

 • Esgiden tikilip, sapak bilen küýzäniň gulpuna daňlan dykysyny açdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • tikildi
 • tikilen
 • tikilende
 • tikilenden
 • tikilendi
 • tikilendiginden
 • tikilendir
 • tikilene
 • tikilenlere
 • tikilip
 • tikilipdir
 • tikiljek
 • tikilmegi
 • tikilmeginden
 • tikilmegine
 • tikilmek
 • tikilmeli
 • tikilmelidir
 • tikilmezligine
 • tikilmäge
 • tikilmän
 • tikilmändir
 • tikilýän
 • tikilýändigi
 • tikilýändir
 • tikilýänligi
 • tikilýär