tikeneklemek ti‧ke‧nek‧le‧mek işlik

Endamyň çümşüldemek, teniň digir-digir bolmak.

  • Mawy şol gysgajyk sözünden soň, haşlap dem aldy, endamlary tikenekledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • tikenekledi
  • tikeneklemek
  • tikeneklemän
  • tikeneklese-de
  • tikenekleýän
  • tikenekläp
  • tikenekläpdi