tike ti‧ke

Bir zadyň kiçijik, ownujak bölegi.

  • Öten ýyl şu gaýadan bir ýükli düýämiz uçup, her tikesi gulagy ýaly boldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • tikeleri
  • tikeli
  • tikesi
  • tikesini
  • tikäňi