tikdirmek tik‧dir‧mek işlik

Biçilen matanyň gyralaryny sapakly iňňe, maşyn bilen berkitdirip, belli bir forma getirtmek.

  • Soňky tikdiren ýüpek köýnegiňi geý! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • tikdiren
  • tikdirensoň
  • tikdirip
  • tikdiripdir
  • tikdiripdir-de
  • tikdirmegi
  • tikdirmek
  • tikdirýär
  • tikdirýärler